TRASSIR Face Detector

Kateqoriya: Trassir
Xit: 255

TRASSIR Face Detector fərdlər üçün ağıllı bir üz tanıma, aşkarlama və izləmə moduludur. Bu modul video müşahidə kameralarının üz tanımasına, qarşılaşdırmasına və müəyyən edilmiş qaydalara uyğun işlənməsinə imkan yaradır. Bu sayədə siz müşahidə etdiyiniz əraziyə daxil olan (daxil ola biləcək) şəxsləri aşkarlaya və verilmiş qaydalara uyğun tədbiləri reallaşdıra biləsiniz. 

İki komponentdən ibarətdir:

1) Təsbit edilən şəxsin üzünü təqib edən şəxslərin sonrakı qruplaşdırılması ilə izlənməsi və onları şəxlərə görə sıralaması;

2) Seçilmiş şəxslərin məlumat bazasının formalaşdırılması (məsələn, müəyyən kameralara və müəyyən müddətə nümunə götürmə) və seçilmiş vaxt intervalı üçün arxivdən boşaltma aparmaq.

Lisenziya dəyəri 1 video kanalın işlənməsini əhatə edir.

Kurulum Hakkında 1

Əlavələr

Bu məhsul haqqında soruşun